AVTAL MELLAN TRÄNINGSHUSET OCH KUND

1.Träningshuset och övriga kunder ber dig visa hänsyn, vänlighet och respekt när du vistas i våra lokaler. 

2.Om kunden är under 18 år krävs målsmans underskrift på avtal. 

3.Skogränsen måste respekteras. Kund som går in på gymmet med ytterskor får sin tagg avstängd utan rätt till ersättning. 

4.På gymmet ska kund alltid ha rena inneskor, iklädd träningskläder och dessutom iaktta god personlig hygien. 

5.Kund ska alltid plocka undan använd utrustning efter sig annars stängs taggen av utan rätt till ersättning. 

6.Träningshuset ansvarar inte för kunds ägodelar som lämnas kvar. Under träning finns det skåp att använda för att låsa in värdesaker.  

7.Kund ska använda samtlig träningsutrustning på ansvarsfullt vis. 

8.Kund ska alltid rengöra använd utrustning med sprayflaskorna som innehåller desinfektionsmedel.  

9.Träningshuset har nolltolerans mot dopingpreparat, droger och alkohol. Träning under påverkan av ovannämnda preparat innebär omedelbar avstängning utan rätt till ersättning.  

10.Träningshuset förbehåller sig fritt rätten att ändra öppettider, bemanningstider samt serviceinnehåll. 

11.Kund som släpper in obehörig tränande får sin tagg avstängd utan rätt till ersättning. Kund ska alltid ha med egen tagg och kommer man i sällskap ska samtliga tagga in. TAGGEN ÄR PERSONLIG. 

12.Kund som inte följer Träningshusets regler eller personalens anvisningar blir avstängd från gymmet utan rätt till ersättning.  

13.Kund godkänner att bli filmad vid passage genom entrén samt inne på gymmet.  

14.Frysning av träningskort kan eventuellt ske vid långvarig sjukskrivning mot uppvisande av läkarintyg som visar att kund inte ska/kan träna för tillfället. Sjukskrivningen måste vara minst 1 månad.  

15.Träninshuset återköper inga taggar. 

16.Träningshuset ersätter inte eller fryser inte återstående träningstid vid ev. flytt, arbete eller studier på annan ort, pandemi, militärtjänstgöring, nedläggning, konkurs eller försäljning av Träningshuset. 

17.All träning sker på egen risk och kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är i sådant skick att kund kan träna utan risk. Ersättning vid eventuella skador som kan medföra förlorad arbetsförtjänst eller läkarvård eller andra kostnader utgår inte under några omständigheter. 

18.I samband med köp av träningskort ska kund läsa igenom alla 18 regler och genom signering godkänner kund att följa samtliga regler för att inte få sin tagg avstängd utan rätt till ersättning.